Bagaimana AdWords & SEO Berhubung Kait Antara Satu Sama Lain?

Kita sudah sedia maklum bahawa SEM itu meliputi dua komponen utama – SEO & PPC. PPC yang kita maksudkan di sini adalah AdWords di mana kita mengeluarkan sejumlah bajet untuk pengiklanan berbayar (per klik). Pada satu lagi sudut, SEO pula bertindak sebagai saluran pemasaran percuma. Jika dilihat dengan lebih dekat, sebenarnya kedua-dua komponen ini saling berkait…