Remarketing Melalui Google Analytics Kini Lebih Mudah Dengan Fungsi Terbaru Ini

Remarketing atau retargeting adalah satu kaedah pengiklanan digital yang mana iklan kita akan ‘mengikut’ prospek (yang telah melawat laman web kita) di platform-platform yang menyediakan opsyen ini. Dan antara salah satu saluran remarketing yang popular adalah melalui AdWords GDN (Google Display Network). Prospek yang telah melawat laman web anda, kemudiannya akan melihat kembali iklan anda…